Най-ново от Шеста кохорта:


"Маверик"

История на успеха на най-необикновеното работно място в света

от Рикардо Семлер


"Това не е учебник по бизнес. Това е книга, посветена на работата, в която се дават идеи какво може да се направи, за да я вършим по-добре. Тя разказва историята на компания, наречена "Семко", която успява хем да печели, хем да прави живота на работниците и служителите си по-добър. Някои наричат "Семко" чудата лаборатория, управлявана от шепа дръзки бунтари. Но има и хора, които ще прозрат в историята на тази несъмнено необичайна компания и нейния персонал нов начин на корпоративно управление. Той не е социалистически, както твърдят някои от нашите критици. Не е и чисто капиталистически. Просто е нов начин. Трети начин. По-човечен, основан на повече доверие, по-продуктивен и въодушевяващ и при всички положения по-удовлетворителен."

- Рикардо Семлер

виж повече
шеста кохорта
web design & development i-creativ studio